В тази секция ще намериш интересна информация за града Магдебург и университета Ото фон Герике. С много снимки и детайли за различните специалности.