На 26ти февруари и 1ви март в рамките нa половин час предлагамe консултация за кандидатстипендианти. Заедно ще прегледаме автобиографията и мотивационното писмо (преди официалното предаване) и ще обсъдим възможни подобрения. Моля, свържете се с нас, за да запазите час.

https://www.facebook.com/events/1141048906064600/?event_time_id=1141664826003008